IN ENGLISH PLEASE!  IN ENGLISH PLEASE! IN ENGLISH PLEASE!  IN ENGLISH PLEASE!
Tal-SMS

NYTTAN

Tal-SMS hjälper dig att dra maximal nytta av telefonen som kostnads-
effektiv kommunikationskanal.

Så här använder några av våra kunder Tal-SMS.

Läs mer

TJÄNSTEN

Kan du svara i telefonen kan du ta emot ett Tal-SMS. Att skicka Tal-SMS är nästan lika enkelt. Här får du reda på hur det fungerar.

Genomslag

Ett telefonsamtal är personligt och påkallar omedelbar uppmärksamhet.

Räckvidd

Tal-SMS kan skickas till alla telefoner – även fasta – över större delen av världen.

Tillgänglighet

Nå synskadade, äldre och andra grupper som av olika skäl kan ha svårt att ta del av text-SMS, e-post eller brev.

Dynamiskt innehåll

Skräddarsy ditt budskap genom att kombinera text, förinspelat ljud och interaktivitet av typen "tryck 1 om du vill veta mer...". Vår textuppläsning stödjer för närvarande 40 röster på 20 olika språk.

Läs mer

PRISET

Tal-SMS är ett mycket kostnadseffektivt medium.

Med start från 39 öre kan du nå din målgrupp med personliga telefonsamtal.

Läs mer

Upptäck möjligheterna med Tal-SMS genom vår gratis demotjänst.

Mejla oss på demo@roslab.com och berätta lite om din verksamhet, så ordnar vi ett demokonto.

Läs mer

Logga in

Namn  

Lösen  


ROSLAB AB | info@roslab.com | Rågkornsgatan 122, SE-43140 Mölndal, Sweden