ROSLAB.COMIN ENGLISH PLEASE!  IN ENGLISH PLEASE!
ROSLAB.COM

NYTTAN

TJÄNSTEN

PRISETTJÄNSTEN

ÄR DU LEVERANTÖR AV SMS-TJÄNSTER?

Bli partner med oss och erbjud dina kunder ett nytt kraftfullt kommunikationsverktyg, med längre räckvidd och bättre tillgänglighet än text-SMS.

Vi kan leverera Tal-SMS över hela världen till konkurrenskraftiga priser och du integrerar enkelt din nuvarande tjänst mot vårt HTTP-interface.

Kontakta oss på partner@roslab.com så berättar vi mer.

TESTA GRATIS

Upptäck möjligheterna med Tal-SMS genom vår gratis demotjänst.

Mejla oss på demo@roslab.com och berätta lite om din verksamhet, så ordnar vi ett demokonto.

Att skicka Tal-SMS är enkelt. Och du kan nå i princip hela världen. Via vårt HTTP-interface integrerar du Tal-SMS med dina tjänster och applikationer.

Att ta emot Tal-SMS är lika lätt som att ta emot ett vanligt telefonsamtal – ett Tal-SMS är ett vanligt telefonsamtal. Så fort du svarat läses meddelandet upp för dig. Svarar du inte försöker vi ringa upp igen efter en stund.

SKICKA TAL-SMS

Du skickar Tal-SMS via vårt HTTP-gränssnitt. Kontakta oss så skickar vi information om hur du kommer igång.

Räckvidd

Vi kan leverera Tal-SMS till i princip alla länder i hela världen. Kontakta oss gärna om du undrar över något specifikt land.

Leverans

Du väljer själv när meddelandet ska levereras, antingen så fort som möjligt eller senare, vid valfri tidpunkt, ex. 2009-12-05 19:00. Utöver detta kan du även specificera hur många leveransförsök vi ska göra ifall ingen svarar samt tid mellan försöken. Du kan även välja en tidsperiod på dygnet då meddelandet får levereras, exempelvis vardagar 9:00 till 21:30. Utanför denna period görs inga leveransförsök.

Statusrapporter

Vårt gränssnitt kan skicka leveransstatus för alla skickade Tal-SMS. På så sätt får du veta om och när mottagaren har svarat och meddelandet levererats så fort det har inträffat. För marknadsföringskampanjer, undersökningar eller liknande sammanställer vi utfallet i en rapport efter avslutad kampanj.

TA EMOT TAL-SMS

Ett Tal-SMS fungerar precis som ett vanligt telefonsamtal. Det ringer - och när du svarar spelas meddelandet upp. Svarar du inte försöker vi ringa upp igen med valfria tidsintervall.

Innehåll

Ett Tal-SMS kan innehålla en kombination av:

  • Text. Text i meddelandet läses upp för mottagaren med hjälp av talsyntes. För närvarande kan du välja bland 40 röster som kan läsa på över 20 olika språk inklusive svenska, danska, norska, finska, brittisk engelska, amerikansk engelska, tyska, franska och spanska. Provlyssna på rösterna här
  • Ljud. Valfria förinspelade ljudsekvenser.
  • Interaktivitet. Mottagaren kan göra val, bekräfta att samtalet tagits emot eller svara på frågor via knappsatsen, exempelvis "Ange ditt personnummer, avsluta med fyrkant.". Valen registreras och skickas antingen direkt tillbaka via gränssnittet, eller sammanställs av oss i en rapport.

Avsändarnummer (CLI)

CLI är numret som visas på mottagarens nummerpresentatör när denne tar emot ett Tal-SMS. För våra premiumtjänster finns det möjlighet att sätta valfritt avsändarnummer, till exempel ditt växelnummer om du vill att mottagaren ska kunna följa upp meddelandet. Funktionen är dock beroende av att operatörerna stödjer CLI, vilket oftast är fallet.

Repetera meddelande

Vi kan låta mottagaren repetera meddelandet genom att välja det via ett knapptryck.

Hello och Bye meddelande

Ni kan lägga till valfritt förinspelat ljud som spelas upp först och sist i meddelandet. Exempelvis en trevlig röst som i början av meddelandet säger att detta är ett Tal-SMS som skickas från ert företag och en avslutningsfras som tackar för mottagarens tid.

FAQ

Vad händer om ingen svarar när jag skickar ett Tal-SMS?

Om det är upptaget eller om mottagaren inte svarar kan vi göra upprepade försök att leverera meddelandet med valfritt tidsintervall.

Vad händer om mottagaren missar delar av ett Tal-SMS?

Alla våra Tal-SMS kan skickas med en repetera meddelande funktion. I slutet på meddelandet får mottagaren uppmaningen: "Tryck 1 för att repetera meddelandet...".

Vi skulle vilja ha ett eget telefonnummer som kunder kan ringa in till för att... Kan ni erbjuda detta?

Javisst, vi erbjuder även ring-in tjänster med dedikerade telefonnummer för olika tele-tjänster inklusive interaktiva. Kontakta oss för mer info.

Vad är Talsyntes eller TTS?

Talsyntes (TTS) är en teknologi för att omvandla text till mänskligt tal på dynamisk väg.


ROSLAB AB | info@roslab.com | Prytzgatan 36, SE-43131 Mölndal, Sweden