ROSLAB.COMIN ENGLISH PLEASE!  IN ENGLISH PLEASE!
Tal-SMS home

NYTTAN

TJÄNSTEN

PRISETNYTTAN

TAL-SMS CASE

Läs om hur några av våra kunder använder Tal-SMS.

SMS-TJÄNSTELEVERANTÖR PÅMINNELSER UNDERHÅLLNING SMS-TJÄNST

ÄR DU LEVERANTÖR AV SMS-TJÄNSTER?

Bli vår partner och erbjud dina kunder ett nytt kraftfullt kommunikationsverktyg, med längre räckvidd och bättre tillgänglighet än text-SMS.

Vi kan leverera Tal-SMS över hela världen till konkurrenskraftiga priser och du integrerar enkelt din nuvarande tjänst mot vårt HTTP-interface.

Kontakta oss på partner@roslab.com så berättar vi mer.

TESTA GRATIS

Upptäck möjligheterna med Tal-SMS genom vår gratis demotjänst.

Mejla oss på demo@roslab.com och berätta lite om din verksamhet, så ordnar vi ett demokonto.

DET ÄR TILL DIG...

I dagens informationsbombardemang håller telefonsamtalet ställningarna: Det fångar din uppmärksamhet, det är personligt och det förväntas vara viktigt. Annars skulle de ju inte ringa!

Med Tal-SMS kan du skicka personliga ljudmeddelande till alla typer av telefoner världen över, fasta såväl som mobila. Ett Tal-SMS kan innehålla text, förinspelat ljud och vara interaktivt. Text i meddelandet läses automatiskt upp av en röst.

Tillämpningarna är många, påminnelser, information, undersökningar eller reklam för att nämna några. Tal-SMS är många gånger ett bättre alternativ än, eller utmärkt komplement till, text-SMS, brevutskick och e-post.

INFORMERA

Tal-SMS kan hjälpa dig erbjuda bättre service: Påminn dina kunder om besökstider, förfallna fakturor eller aktuella erbjudanden. En vänlig, eller varför inte bekant, röst ger ditt budskap ett personligt anslag.

Komplement till text-SMS

Tal-SMS fungerar bra som komplement till existerande SMS-tjänster. Med Tal-SMS ökar du räckvidden till att även omfatta fasta telefoner och tillgängligheten förbättras för synskadade, äldre och andra grupper som av olika skäl har svårt att ta del av text-SMS.

Larm och andra brådskande meddelanden

Ett Tal-SMS kan skickas omedelbart och påkallar stor uppmärksamhet hos mottagaren då det ringer i telefonen. Detta gör Tal-SMS till ett utmärkt medium för brådskande meddelanden som är viktiga, exempelvis larm.

Breversättning

Eftersom Tal-SMS kan skickas till fasta telefoner och därmed till adresser, är det ett billigare och mer miljövänligt alternativ till brevutskick. Mottagaren kan via knappsatsen bekräfta sin identitet eller att meddelandet mottagits.

SMS Teknik, leverantör av mobila tjänster, erbjuder Tal-SMS som komplement till sina existerande tjänster.

Tal-SMS som vaccinationspåminnelser.

Exempel på en SMS tjänst som utökat sin tjänst med Tal-SMS.

MARKNADSFÖR

Någonstans mellan personlig radio och interaktiv direktreklam, där hittar du Tal-SMS som reklammedia. Det lämpar sig väl för korta, aktuella och personliga budskap.

Hör skillnaden

Använd ljudeffekter, kända röster eller musik för att krydda ditt budskap. Med ljud kan du förmedla känslor mer direkt än det skrivna ordet.

Interaktivitet

Gör ditt meddelande interaktivt så kan mottagaren reagera direkt på budskapet: Koppla vidare till kundtjänst, beställa mer information, anmäla intresse, etc.

Resultat

Resultatet av en Tal-SMS kampanj är lätt att följa upp. Efter genomförd kampanj lämnar vi detaljerad statistik på utfallet: Hur många som mottagit meddelandet och deras eventuella feedback.

Konsumenttjänsten Ljud-Apa är ett bra exempel på möjligheterna med Tal-SMS. Läs mer här.

UNDERSÖK

Interaktiva Tal-SMS är ett kostnadseffektivt verktyg för att genomföra snabba enkäter, marknadsundersökningar och statistiska barometrar.

Via knappsatsen kan mottagaren svara på flervalsfrågor, beställa varor eller anmäla intresse. Du kan även erbjuda möjlighet att koppla samtalet vidare till valfritt nummer, exempelvis kundtjänst.

Stor målgrupp

Tal-SMS kan skickas till både fasta och mobila telefoner vilket gör att de kan nå både adresser och personer.

Snabb respons

Tillskillnad från andra vanliga undersökningsmedia, exempelvis e-post eller SMS, är du garanterad omedelbar respons på ett Tal-SMS.

Enkel uppföljning

Allt en mottagare av ett Tal-SMS gör kan loggas och presenteras i en rapport: Valda alternativ, samtalslängd, etc.


ROSLAB AB | info@roslab.com | Prytzgatan 36, SE-43131 Mölndal, Sweden