ROSLAB.COMIN ENGLISH PLEASE!  IN ENGLISH PLEASE!
Tal-SMS home

NYTTAN

TJÄNSTEN

PRISET‹ NYTTAN

TAL-SMS CASE

Läs om hur några av våra kunder använder Tal-SMS.

SMS-LEVERANTÖR PÅMINNELSER UNDERHÅLLNING SMS-TJÄNST

ÄR DU LEVERANTÖR AV SMS-TJÄNSTER?

Bli vår partner och erbjud dina kunder ett nytt kraftfullt kommunikationsverktyg, med längre räckvidd och bättre tillgänglighet än text-SMS.

Vi kan leverera Tal-SMS över hela världen till konkurrenskraftiga priser och du integrerar enkelt din nuvarande tjänst mot vårt HTTP-interface.

Kontakta oss på partner@roslab.com så berättar vi mer.

TESTA GRATIS

Upptäck möjligheterna med Tal-SMS genom vår gratis demotjänst.

Mejla oss på demo@roslab.com och berätta lite om din verksamhet, så ordnar vi ett demokonto.

GLAXOSMITHKLINE: VACCINATIONSPÅMINNELSER

GLAXOSMITHKLINE: VACCINATIONSPÅMINNELSER

GlaxoSmithKline, ett av världens största läkemedelsbolag, erbjuder bland annat vaccinationer som tillhandahålls vid vaccinationskliniker. För de flesta vacciner är det mycket viktigt att man tar upprepar behandlingen flera gånger för att få ett fullständigt skydd. För att minska andelen uteblivna besök erbjuder GlaxoSmithKline användarna en gratis påminnelsetjänst via vaccinationsklinikerna i Sverige. När det är dags att ta nästa dos skickas en påminnelse automatiskt ut till mottagaren som ett SMS eller Tal-SMS.

Tjänsten är ett bra exempel på hur Tal-SMS kan fungera som komplement till text-SMS. Med Tal-SMS förlänger GlaxoSmithKline räckvidden till att även omfatta fasta telefoner och tillgängligheten ökar: Nu kan man även nå grupper som av olika skäl inte kan eller vill använda mobil-SMS, exempelvis barn, äldre och synskadade.

Tjänsten använder ett antal förinspelade påminnelser beroende på vilket vaccin det gäller.

Besök Rixvaccin.nu ›


ROSLAB AB | info@roslab.com | Prytzgatan 36, SE-43131 Mölndal, Sweden